Graag zien

 • Iedereen is welkom!
 • We hebben aandacht voor ieders talent, voor hun vreugde maar ook hun verdriet. Zo kunnen we allen onszelf zijn.
 • We bieden een warm nest, een veilige haven voor alle kinderen.
 • We zorgen voor menselijke warmte, we tonen dat we de kinderen graag zien en hebben aandacht voor een positief zelfwaarde-gevoel.
 • Elkaar begroeten aan de schoolpoort is een goede start van de dag. We vinden beleefdheid belangrijk.
 • Via maandthema’s proberen we meer te verbinden met elkaar.
 • We treden in dialoog met de kinderen via een onthaalmoment, kringgesprekken. We leren luisteren naar en praten met elkaar. Zo weten we wat er in hen omgaat en kunnen we ze verder helpen. 

Ambitieuze en haalbare leerverwachtingen

 • We hebben aandacht voor een rijke ondersteuning voor elk kind, door een goede werking in de zorg, talenbeleid en door  klasoverschrijdend te werken.
 • We bieden differentiatie voor elk kind.
 • We werken toekomstgericht door o.a. aanbod extra muros-activiteiten en hulp bij de onderwijskeuze op het einde van het zesde leerjaar.
 • We laten kinderen hun talenten ontdekken.
 • Coöperatief leren, van en met elkaar.
 • Dialoog tussen verschillende partijen zoals collega’s, CLB, logopedisten, kinesisten, reva ….om tot een gemeenschappelijk doel te komen.

Duurzaam engagement

 • We leggen de lat hoog voor alle kinderen, op hun niveau en binnen haalbare doelen.
 • We zorgen voor een uitgebreide zorgwerking voor leerlingen die een extra duwtje nodig hebben, maar ook voor kinderen die extra uitdagingen kunnen gebruiken.
 • We organiseren bosklassen en verschillende pedagogische uitstappen.
 • In het lagere beschikt elke klas over een digitaal bord.
 • Elke klas kan gebruik maken van iPads en chromebooks.
 • We maken gebruik van nieuwe werkmethodes en leermiddelen.
 • We hebben aandacht voor mobiliteit: van leren fietsen in de kleuterklas tot voetgangers- en fietsexamen in de lagere school.
 • We bezoeken regelmatig de bibliotheek.
 • We hebben aandacht voor MOS, milieuzorg op school.
 • Elke kleuterklas werd/wordt volledig gerenoveerd met oog op vernieuwing van middelen en materialen.

Leer-KRACHT

 • De leraren volgen nascholingen in functie van vooropgestelde prioriteiten.
 • Expertise wordt gedeeld via doelgerichte vergaderingen en pedagogische werkdagen.
 • We organiseren projecten en stimuleren klasoverschrijdend werken.
 • Er is een vlotte communicatie tussen alle personeelsleden op school.
 • We werken aan een positief welbevinden en een grote betrokkenheid van elk kind. Kindgesprekken vinden we daarbij belangrijk.
 • Er is een nauwe en constructieve samenwerking met externe partners zoals logo, reva, CLB, ondersteuningsnetwerk,…

Inspiratie

 • Vanuit onze christelijke waarden zetten we ons in voor anderen.
 • We ervaren verbondenheid bij vreugde en verdriet, er is plaats om dat te uiten en te delen met elkaar.
 • We staan open en hebben respect voor de geloofsovertuiging van iedereen.
 • We vieren eucharistie bij het begin van het schooljaar, met Kerstmis en op het einde van het schooljaar.
 • We geven de lessen godsdienst met respect voor ieders achtergrond, cultuur en religie.
 • We nemen deel aan solidariteitsacties.
 • Eerste Communie wordt voorbereid samen met de parochie. 

Brede doorlichting 2021-2022

Onze school had van maandag 29 november t.e.m. vrijdag 3 december de brede doorlichting door de onderwijsinspectie plaats. 

Het bijhorende verslag met gunstig advies lees je hier.