sportsnack

Sportsnack

Vanaf 20 januari 2020 starten we opnieuw met Sportsnack. We kiezen voor Sportsnack omdat we hiermee meer kinderen een beweegkans kunnen geven. Alle kinderen van het 1ste kleuter t.e.m. het 1ste leerjaar kunnen zich inschrijven voor één extra uurtje naschoolse sport op school.
De school zal zelf instaan voor de inschrijvingen vanaf 6 januari 2020. We kunnen de reeks opstarten vanaf 14 ingeschreven kleuters/leerlingen per avond. Er wordt de eerste week van het nieuwe jaar nog een nieuwe brief meegegeven om in te schrijven.
Bij sportsnack staan plezierbeleving en recreatief bewegen centraal. De lessen worden aangepast aan de leeftijd, de ontwikkeling en de interesse van de kinderen.

WANNEER:        maandag (1ste kl en 2de kl) / donderdag (3de kl en 1ste lj)
UUR:                    16.15-17.15 u.  
KOSTPRIJS:        €2 per beurt (reeks van 10 beurten)     
WAAR:                in de turnzaal of op de buitenterreinen van de school
PROGRAMMA: gevarieerd aanbod van bewegingsvaardigheden samengesteld door Juf Jana op maandag en door juf Amélie op donderdag; afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen, kan er een andere opsplitsing gebeuren. U wordt hiervan dan persoonlijk verwittigd.

De deelnameprijs voor deze lessenreeks bedraagt 20 euro.
De kinderen worden daarna om 17.15 u. afgehaald aan de school of kunnen aansluiten bij de naschoolse opvang.

Download hier de brief.
 

fruit

Fruit op school

Onze school neemt deel aan het Oog voor Lekkers-project. Via dit project willen we leerlingen motiveren om van fruit en groenten een dagelijkse gewoonte te maken.
Door één keer per week een stuk fruit/groente aan te bieden op school en hier extra aandacht aan te besteden in de klas zetten we alvast een stap in de goede richting ! Dit project start begin oktober.                     

 • De kinderen van de lagere school kunnen voor 10,50 euro gedurende het hele schooljaar op woensdag genieten van een lekker stuk fruit/groente op school. De kinderen van de lagere school dienen hiervoor ingeschreven te worden ten laatste op 16 september 2019.
 • Het oudercomité van onze school zorgt er, via financiering, voor dat uw kleuter gedurende het schooljaar op woensdag gratis kan genieten van een lekker stuk fruit/groente.    

 

Typen op school

In november organiseert Hanver erg leuke lessen om kinderen blind te leren typen. De cursus kan vanaf het 4de leerjaar worden gevolgd. U zal versteld staan van de snelle vorderingen en resultaten die we via onze methode behalen!

Door middel van spelletjes, beelden, kleuren … leren ze in een mum van tijd hun vingers op de juiste plaats te zetten en kunnen ze typen terwijl ze alleen hun scherm volgen.

Deze methode werkt enorm motiverend en ontspannend.

Wat omvat het lespakket?

 • 4 lessen van 1 uur.
 • gerichte bijbehorende oefeningen die thuis via het internet gemaakt worden. 
 • elke dag een persoonlijke mail van de leerkracht met feedback op de oefeningen
 • extra leuke typspelletjes, waarbij de leerling zijn of haar persoonlijk klassement kan opvolgen
 • een diploma op het einde van de cursus
 • NIEUW! Interactief spel voor leerling en ouder(s)
 • na de les een jaar verdere wekelijkse opvolging door de leerkracht
 • De betalingsgegevens worden een week voor de start via mail doorgestuurd

Kostprijs: € 90,00 per leerling, voor de lessen, een jaar opvolging en één jaar toegang tot de website: www.hanver.be

Studie of huiswerkklas  

Van 16.10 u. tot 17.00 u.

 • 1ste en 2de lj mogen na het maken van hun huiswerk de opvang vervoegen (16.30 u.)
 • ​3de en 4de lj mogen na het maken van hun huiswerk de opvang vervoegen (16.45 u.)
 • 5de en 6de lj blijven in de studie tot 17.00 u.

Iedereen brengt zijn eigen schrijfgerief en kleuren mee naar de studie.
Je zorgt ook voor een leesboek of iets anders om zich nuttig bezig te houden tot de afgesproken tijd voorbij is

clbch@t

 

CLB-CH@T

Beste leerling, ouder of betrokkene,

Tijdens onze openingsuren kan je hier een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker. In principe is dit een eenmalig gesprek waarin de medewerker kan bekijken hoe je verder geholpen kan worden. Heb je een tijd later een nieuwe vraag, dan kan je natuurlijk terug terecht op onze chat.
 

 • Heb je als leerling vragen over je studies? Wil je praten over hoe je je voelt? Wil je graag wat advies over hoe je met iets moet omgaan? Heb je vragen over je gezondheid of over het medisch onderzoek op het CLB?
 • Heb je als ouder vragen over de studies, het gedrag of de gezondheid van je zoon of dochter? Maak je je zorgen over zijn of haar welbevinden? Heb je vragen over de studiekeuze? Of wil je weten wat we als CLB voor jou en je kinderen kunnen betekenen?

Je kan met elke vraag terecht op CLBch@t.
Onze medewerker zal met jou kijken hoe je best geholpen wordt.
 

Als je vragen heb over een studierichting dan kan je misschien eerst eens kijken op www.onderwijskiezer.be of je daar een antwoord op je vraag kan vinden.