De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van het schoolreglement. Dit document zit vervat in uw bundel van de schoolbrochure.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.mmibasisschool.be - schoolreglement. De inhoud van de schoolbrochure kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de website. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

Het schoolreglement kan u hier downloaden.