Vrije dagen en vakanties

Dinsdag 17/09/2019

Infoavond 1ste, 2de en 4de lj. om 19.30 u.

Donderdag 19/09/2019

Infoavond 3de, 5de en 6de lj. om 19.30 u.

Maandag 30/09/2019

Infoavond alle kleuterklassen om 19 u. (onder voorbehoud)

Woensdag 23/10/2019

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Herfstvakantie van maandag  28/10/2019 t.e.m. zondag 3/11/2019

Maandag 11/11/2019

Wapenstilstand – vrije dag

Kerstvakantie van maandag  23/12/2019 t.e.m. zondag 5/01/2020

Woensdag                  Pedagogische werkdag - vrije dag voor de
05/02/2020                  kinderen

Krokusvakantie van maandag  24/02/2020 t.e.m. zondag 1/03/2020

Zondag 8/03/2020

Opendeurdag

Woensdag 11/03/2020

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Paasvakantie van maandag 6/04/2020 t.e.m. zondag 19/04/2020

Woensdag 
22/04/2020

Pedagogische werkdag - vrije dag voor de kinderen

Vrijdag 1/05/2020

Dag van de Arbeid = Vrije dag

Zaterdag 2/05/2020

Vormsel

Maandag 4/05/2020

Facultatieve vrije dag

Donderdag 21/05/2020

O.L.H.-Hemelvaart – Vrije dag

Vrijdag 22/05/2020

Brugdag – vrije dag

Zondag 24/05/2020

Eerste communie 

Maandag 25/05/2020

Facultatieve vrije dag

Maandag 1/06/2020

Pinkstermaandag – vrije dag

Dinsdag 30/06/2020

Einde schooljaar

Document voor schadeaangifte van een lichamelijk ongeval op school.

Vul de gegevens aan (naam, adres, rekeningnummer, geboortedatum van uw kind, ..)
Laat de achterzijde invullen door de behandelende arts.
Geef het papier terug af op school en de school bezorgt dit aan de verzekering.
De kosten voor geneeskundige verzorging dienen eerst aangeboden te worden aan het ziekenfonds. Het ziekenfonds bezorgt u een attest van tussenkomst. Alle documenten die te maken hebben met het ongeval kunnen (nadat het letsel volledig genezen is), overgemaakt worden aan de school/ofwel de verzekeraar.

Download hier document schadeaangifte

Afwezigheidsattest wegens ziekte

Voor elke afwezigheid door ziekte van 1,2 of 3 dagen (in het lagere) volstaat  een afwezigheidsattest door de ouders ingevuld. (zie bijlage). Een medisch attest mag natuurlijk ook.
De ouders kunnen in de loop van een schooljaar slechts 4 afwezigheidsattesten invullen. Vanaf een 5de afwezigheid, ook van één dag, moet de dokter een attest bezorgen.
Voor elke afwezigheid van meer dan 3 dagen moet een doktersattest ingediend worden.  

Download hier afwezigheidsattest

 

Medicijnen op school

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Download hier document attest toedienen medicatie