Inschrijven

Wens je meer informatie over de school of over inschrijvingen, vul dan dit formulier in.

Stap je even mee met onze peuter? Bekijk hier het filmpje.

Lees hier de brief met meer informatie over inschrijven in onze school!

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na Hemelvaart.

 

INSTAPDATA 2021-2022

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf …

1 maart 2019

de zomervakantie

woensdag 1 september 2021

8 mei 2019

de herfstvakantie

maandag 8 november 2021

10 juli 2019

de kerstvakantie

maandag 10 januari 2022

1 augustus 2019

de teldag

dinsdag 1 februari 2022

7 september 2019

de krokusvakantie

maandag 7 maart 2022

19 oktober 2019

de paasvakantie

dinsdag 19 april 2022

30 november 2019

Hemelvaart

maandag 30 mei 2022

Is uw kindje later geboren?

Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2022-2023!

Inschrijven voor peuters, geboren in 2019, kan vanaf 15 januari 2021 (voor de voorrangsgroep) en vanaf 1 maart 2021 voor alle andere peuters.
Zij komen ten vroegste naar school op de eerste schooldag van september 2021.

Behoren tot de voorrangsgroep:

 • peuters waarvan zus of broer reeds ingeschreven zijn;
 • peuters waarvan één van de ouders op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

 

medaille

MMI-Basisschool bekroond met Verkeer op School-medaille

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 14 briljanten, 141 gouden, 283 zilveren, 897 bronzen en 53 kleutermedailles uit, goed voor 1388 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 1028 scholen een medaille kregen. Zeven op de tien basisscholen, 2844 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Onze school is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Document voor schadeaangifte van een lichamelijk ongeval op school.

Vul de gegevens aan (naam, adres, rekeningnummer, geboortedatum van uw kind, ..)
Laat de achterzijde invullen door de behandelende arts.
Geef het papier terug af op school en de school bezorgt dit aan de verzekering.
De kosten voor geneeskundige verzorging dienen eerst aangeboden te worden aan het ziekenfonds. Het ziekenfonds bezorgt u een attest van tussenkomst. Alle documenten die te maken hebben met het ongeval kunnen (nadat het letsel volledig genezen is), overgemaakt worden aan de school/ofwel de verzekeraar.

Download hier document schadeaangifte

Vrije dagen en vakanties

Woensdag 22/09/2021

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Woensdag 20/10/2021

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Herfstvakantie van maandag  1/11/2021 t.e.m. zondag 7/11/2021

Donderdag 11/11/2021

Wapenstilstand – vrije dag

Vrijdag 12/11/2021 Facultatieve vrije dag

Kerstvakantie van vrijdagmiddag 24/12/2021 t.e.m. zondag 9/01/2022

Woensdag                  Pedagogische werkdag - vrije dag voor de
16/02/2022                  kinderen

Krokusvakantie van maandag  28/02/2022 t.e.m. zondag 6/03/2022

Zondag 13/03/2022

Opendeurdag

Paasvakantie van maandag 4/04/2022 t.e.m. maandag 18/04/2022

Zaterdag 30/04/2022

Vormsel (onder voorbehoud)

Zondag 1/05/2022

Dag van de Arbeid

Maandag 2/05/2022

Facultatieve vrije dag

Donderdag 26/05/2022

O.L.H.-Hemelvaart – Vrije dag

Vrijdag 27/05/2022

Brugdag – vrije dag

Zondag 29/05/2022

Eerste communie (onder voorbehoud)

Maandag 6/06/2022

Pinkstermaandag – vrije dag

Donderdag 30/06/2022

Einde schooljaar

Afwezigheidsattest wegens ziekte

Voor elke afwezigheid door ziekte van 1,2 of 3 dagen (in het lagere) volstaat  een afwezigheidsattest door de ouders ingevuld. (zie bijlage). Een medisch attest mag natuurlijk ook.
De ouders kunnen in de loop van een schooljaar slechts 4 afwezigheidsattesten invullen. Vanaf een 5de afwezigheid, ook van één dag, moet de dokter een attest bezorgen.
Voor elke afwezigheid van meer dan 3 dagen moet een doktersattest ingediend worden.  

Download hier afwezigheidsattest

 

Medicijnen op school
 

 • Je kind wordt ziek op school

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.
Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

 • Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

In uitzonderlijke gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit.

 1. Andere medische handelingen

Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.