Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Is uw zoon of dochter geboren in 2021? 

Wens je een afspraak te maken voor meer informatie over de school?
Of meer informatie over de inschrijving van een peuter, kleuter of leerling voor volgend schooljaar? Dit kan je dit via deze link: https://forms.gle/GDKxeoJkTRPEeBhs6

Inschrijven huidig schooljaar

Wens je meer informatie over de school of over inschrijvingen, vul dan dit formulier in.

Lees hier de brief met meer informatie over inschrijven in onze school!

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na Hemelvaart.

 

INSTAPDATA 2022-2023

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf …

1 maart 2020

de zomervakantie

woensdag 1 september 2022

7 mei 2020

de herfstvakantie

maandag 7 november 2022

9 juli 2020

de kerstvakantie

maandag 9 januari 2023

1 augustus 2020

de teldag

woensdag 1 februari 2023

27 augustus 2020

de krokusvakantie

maandag 27 februari 2023

17 oktober 2020

de paasvakantie

maandag 17 april 2023

22 november 2020

Hemelvaart

maandag 22 mei 2023

Is uw kindje later geboren?

Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2023-2024!

Inschrijven voor peuters, geboren in 2020, kan vanaf 17 januari 2022 (voor de voorrangsgroep) en vanaf 1 maart 2022 voor alle andere peuters.
Zij komen ten vroegste naar school op de eerste schooldag van september 2022.

Behoren tot de voorrangsgroep:

 • peuters waarvan zus of broer reeds ingeschreven zijn;
 • peuters waarvan één van de ouders op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

 

medaille

MMI-Basisschool bekroond met Verkeer op School-medaille

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 14 briljanten, 141 gouden, 283 zilveren, 897 bronzen en 53 kleutermedailles uit, goed voor 1388 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 1028 scholen een medaille kregen. Zeven op de tien basisscholen, 2844 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Onze school is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Document voor schadeaangifte van een lichamelijk ongeval op school.

Vul de gegevens aan (naam, adres, rekeningnummer, geboortedatum van uw kind, ..)
Laat de achterzijde invullen door de behandelende arts.
Geef het papier terug af op school en de school bezorgt dit aan de verzekering.
De kosten voor geneeskundige verzorging dienen eerst aangeboden te worden aan het ziekenfonds. Het ziekenfonds bezorgt u een attest van tussenkomst. Alle documenten die te maken hebben met het ongeval kunnen (nadat het letsel volledig genezen is), overgemaakt worden aan de school/ofwel de verzekeraar.

Download hier document schadeaangifte

Vrije dagen en vakanties

Donderdag 1/09/2022

Start van het nieuwe schooljaar

Maandag 12/09/2022

Infoavond 2de en 4de lj. en 6de lj.

Maandag 19/09/2022

Infoavond 5de lj.

Dinsdag 20/09/2022

Infoavond alle kleuterklassen, 1ste en 3de lj.

Woensdag 21/09/2022

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Maandag 3/10/2022

Facultatieve vrije dag

Woensdag 19/10/2022

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Herfstvakantie van maandag  31/10/2022 t.e.m. zondag 6/11/2022

Vrijdag 11/11/2021

Wapenstilstand – vrije dag

Kerstvakantie van maandag 26/12/2022 t.e.m. zondag 8/01/2023

Woensdag 25/01/2023

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Krokusvakantie van maandag  20/02/2023 t.e.m. zondag 26/02/2023

Zondag 5/03/2023

Opendeurdag

Zondag 12/03/2023

Schoolfeest

Maandag 13/03/2023

Facultatieve vrije dag

Paasvakantie van maandag 3/04/2023 t.e.m. zondag 16/04/2023

Zaterdag 29/04/2023

Vormsel

Maandag 1/05/2023

Dag van de Arbeid – Vrije dag

Donderdag 18/05/2023

O.L.H.-Hemelvaart – Vrije dag

Vrijdag 19/05/2023

Brugdag – vrije dag

Zondag 28/05/2023

Eerste communie - Pinksteren

Maandag 29/05/2023

Pinkstermaandag – vrije dag

Vrijdag 30/06/2023

Einde schooljaar

Afwezigheidsattest wegens ziekte

Voor elke afwezigheid door ziekte van 1,2 of 3 dagen (in het lagere) volstaat  een afwezigheidsattest door de ouders ingevuld. (zie bijlage). Een medisch attest mag natuurlijk ook.
De ouders kunnen in de loop van een schooljaar slechts 4 afwezigheidsattesten invullen. Vanaf een 5de afwezigheid, ook van één dag, moet de dokter een attest bezorgen.
Voor elke afwezigheid van meer dan 3 dagen moet een doktersattest ingediend worden.  

Download hier afwezigheidsattest

 

Medicijnen op school
 

 • Je kind wordt ziek op school

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.
Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

 • Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

In uitzonderlijke gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit.

 1. Andere medische handelingen

Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.