zwemmen

Data zwemmen 

15 april

L3

   

22 april

L4

29 april

vrije dag
6 mei L1

13 mei

L4

20 mei

vrije dag

27 mei

vrije dag

3 juni

L2

10 juni

L3

17 juni

L2

24 juni L1

 

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

Wens je een afspraak te maken voor meer informatie over de school?
Of meer informatie over de inschrijving van een peuter, kleuter of leerling voor schooljaar 2024-2025?

Dit kan je dit via deze link: https://forms.gle/U1UHEdELGj69hFSb7

 

Inschrijven op onze school? Meer info lees je hier.

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na Hemelvaart.

 

INSTAPDATA 2024-2025

 

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf …

2 maart 2022

de zomervakantie

maandag 2 september 2024

4 mei 2022

de herfstvakantie

maandag 4 november 2024

6 juli 2022

de kerstvakantie

maandag 6 januari 2025

3 augustus 2022

de teldag

maandag 3 februari 2025

10 september 2022

de krokusvakantie

maandag 10 maart 2025

22 oktober 2022

de paasvakantie

dinsdag 22 april 2025

2 december 2022

Hemelvaart

maandag 2 juni 2025

 

Is uw kind later geboren?

Dan mag het pas instappen schooljaar 2025-2026.

Kinderen geboren tussen 1/12/2022 en 31/12/2022 kunnen instappen op 1 september 2025 maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 15 januari 2025 (voorrangsgroep) of vanaf 1 maart 2025.

Behoren tot de voorrangsgroep:

 • peuters waarvan zus of broer reeds ingeschreven zijn;
 • peuters waarvan één van de ouders op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Wens je een afspraak te maken voor meer informatie over de school?
Of meer informatie over de inschrijving van een peuter, kleuter of leerling voor schooljaar 2023-2024?

Dit kan je dit via deze link: https://forms.gle/GDKxeoJkTRPEeBhs6

 

Inschrijven op onze school? Meer info lees je hier.

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na Hemelvaart.

 

INSTAPDATA 2023-2024

 

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf …

1 maart 2021

de zomervakantie

vrijdag 1 september 2023

6 mei 2021

de herfstvakantie

maandag 6 november 2023

8 juli 2021

de kerstvakantie

maandag 8 januari 2024

1 augustus 2021

de teldag

donderdag 1 februari 2024

19 augustus 2021

de krokusvakantie

maandag 19 februari 2024

15 oktober 2021

de paasvakantie

maandag 15 april 2024

13 november 2021

Hemelvaart

maandag 13 mei 2024

 

Is uw kind later geboren?

Dan mag het pas instappen schooljaar 2024-2025.

Kinderen geboren tussen 1/12/2021 en 31/12/2021 kunnen instappen op 1 september 2024 maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 15 januari 2024 (voorrangsgroep) of vanaf 1 maart 2024.

Behoren tot de voorrangsgroep:

 • peuters waarvan zus of broer reeds ingeschreven zijn;
 • peuters waarvan één van de ouders op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

Vakanties, vrije dagen en andere belangrijke data:

 

Herfstvakantie van maandag  30/10/2023 t.e.m. zondag 5/11/2023

Kerstvakantie van maandag 25/12/2023 t.e.m. zondag 7/01/2024

Woensdag 24/01/2024

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Krokusvakantie van maandag  12/02/2024 t.e.m. zondag 18/02/2024

Zondag 3/03/2024

Opendeurdag

Zondag 24/03/2024

Schoolfeest

Paasvakantie van maandag 1/04/2024 t.e.m. zondag 14/04/2024

Zaterdag 27/04/2024

Vormsel 

Maandag 29/04/2024

Facultatieve vrije dag

Woensdag 1/05/2024

Dag van de Arbeid – Vrije dag

Donderdag 9/05/2024

O.L.H.-Hemelvaart – Vrije dag

Vrijdag 10/05/2024

Brugdag – vrije dag

Maandag 20/05/2024

Pinkstermaandag – vrije dag

Zondag 26/05/2024

Eerste communie

Maandag 27/05/2024

Facultatieve vrije dag

Vrijdag 28/06/2024

Einde schooljaar

Document voor schadeaangifte van een lichamelijk ongeval op school.

 • Download het document voor schadeaangifte:
 • Vul de volgende gegevens aan: naam, adres, rekeningnummer, geboortedatum van uw kind, ..
 • Laat de achterzijde invullen door de behandelende arts.
 • Geef het papier terug af op school, wij brengen verder alles in orde met de verzekering.
 • De kosten voor geneeskundige verzorging dienen eerst aangeboden te worden aan het ziekenfonds. Het ziekenfonds bezorgt u een attest van tussenkomst. Alle documenten die te maken hebben met het ongeval kunnen (nadat het letsel volledig genezen is), overgemaakt worden aan de school of de verzekeraar.

Afwezigheidsattest wegens ziekte

 • Afwezigheid wegens ziekte van 1, 2 of 3 dagen: (lagere school)

een afwezigheidsattest ingevuld door de ouders volstaat: download hier afwezigheidsattest. Een medisch attest mag natuurlijk ook. 

Je kan per schooljaar slechts 4 afwezigheidsattesten indienen, vanaf de 5de afwezigheid is een doktersattest steeds noodzakelijk.

 • Voor elke afwezigheid van meer dan 3 dagen:

een doktersattest is noodzakelijk.

 

Medicijnen op school
 

 • Je kind wordt ziek op school

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.
Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

 • Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

In uitzonderlijke gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit.

 • Andere medische handelingen

Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.