25-03-2020

Beste ouder,

Ook in de paasvakantie wordt er voorzien in gratis opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Dat werd gisteren dinsdag door de overheid beslist.

Het Lokaal Bestuur Kortemark en de verschillende schooldirecties werkten samen een structuur uit om in elke afzonderlijke school in opvang te voorzien, zowel in alle lagere scholen als in de humaniora (tot en met leerlingen van 14 jaar). Daarbij kunnen we rekenen op de inzet van heel wat vrijwillige leerkrachten en begeleiders van de verschillende scholen en onze eigen gemeentelijke kinderbegeleidsters.

Om snel een volledig overzicht te kunnen krijgen van de noden, vragen we jullie tegen ten laatste zondag 29 maart om 18u. volgende zaken te laten weten:

* Op welke dagen je gebruik wilt maken van deze opvang (graag dag en datum vermelden)

* Hoeveel kinderen je naar de opvang zult sturen

* Van wanneer tot wanneer ze (per dag) aanwezig zullen zijn

Tijdens het weekend en op paasmaandag is er geen opvang voorzien.

Deze gegevens mogen via questi doorgemaild worden naar Evelyne Ryckx

Bedankt voor jullie begrip. We hopen, net als jullie, dat we snel de draad van het gewone leven weer kunnen oppikken.

Met vriendelijke groet,
Het lokaal bestuur en de directies van alle netten in Kortemark.

13-03-2020

Beste ouder,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. Kan je zelf in opvang voorzien voor je kinderen, zonder dat ze bij de grootouders of iemand uit een andere risicogroep terecht moeten, dan is dat met voorsprong de beste oplossing. Laat je kinderen dan gewoon thuis. Kan je bijspringen bij andere ouders om hun kinderen op te vangen, dan kan je dit zeker ook overwegen. Solidariteit maakt ons sterk.

Voor wie niet in die mogelijkheid is, blijven we als school echter de opvang verzekeren. Wie zijn kind(eren) naar de opvang van de school wil sturen, wordt gevraagd om het online formulier in te vullen die eerder via questi verstuurd werd.

De voorschoolse opvang begint om 6u.30. De naschoolse opvang eindigt om 18u.30, ook op vrijdag.

Op woensdagnamiddag is er kinderopvang in de BKO. Daar blijven de huidige tarieven dan ook gewoon gelden. Vanwege de uitzonderlijke situatie wordt ook gevraagd om hiervoor in te schrijven. Dat kan bij de coördinator van de BKO, Nele Denolf, op nele.denolf@kortemark.be. Kinderen die van op school naar de BKO moeten, kunnen gratis mee met de pendelbus van de kinderopvang.

Periode

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot en met 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

   

Meer informatie?

SVS-medaille

MMI-Basisschool bekroond met Verkeer op School-medaille

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 103 gouden, 190 zilveren, 629 bronzen en 15 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 937 medailles. Een twintigtal meer dan vorig jaar. Maar liefst zes op de tien basisscholen, 2.375 in totaal, nemen jaarlijks deel aan minstens één initiatief van de VSV.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Het Grote Voetgangersexamen - 4de lj.), fietsen (Het Grote Fietsexamen - 6de lj.), De Grote Verkeerstoets (5de lj.) waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Onze school is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Vrije dagen en vakanties

Dinsdag 17/09/2019

Infoavond 1ste, 2de en 4de lj. om 19.30 u.

Donderdag 19/09/2019

Infoavond 3de, 5de en 6de lj. om 19.30 u.

Maandag 30/09/2019

Infoavond alle kleuterklassen om 19 u. (onder voorbehoud)

Woensdag 23/10/2019

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Herfstvakantie van maandag  28/10/2019 t.e.m. zondag 3/11/2019

Maandag 11/11/2019

Wapenstilstand – vrije dag

Kerstvakantie van maandag  23/12/2019 t.e.m. zondag 5/01/2020

Woensdag                  Pedagogische werkdag - vrije dag voor de
05/02/2020                  kinderen

Krokusvakantie van maandag  24/02/2020 t.e.m. zondag 1/03/2020

Zondag 8/03/2020

Opendeurdag

Woensdag 11/03/2020

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

Paasvakantie van maandag 6/04/2020 t.e.m. zondag 19/04/2020

Woensdag 
22/04/2020

Pedagogische werkdag - vrije dag voor de kinderen

Vrijdag 1/05/2020

Dag van de Arbeid = Vrije dag

Zaterdag 2/05/2020

Vormsel

Maandag 4/05/2020

Facultatieve vrije dag

Donderdag 21/05/2020

O.L.H.-Hemelvaart – Vrije dag

Vrijdag 22/05/2020

Brugdag – vrije dag

Zondag 24/05/2020

Eerste communie 

Maandag 25/05/2020

Facultatieve vrije dag

Maandag 1/06/2020

Pinkstermaandag – vrije dag

Dinsdag 30/06/2020

Einde schooljaar

Document voor schadeaangifte van een lichamelijk ongeval op school.

Vul de gegevens aan (naam, adres, rekeningnummer, geboortedatum van uw kind, ..)
Laat de achterzijde invullen door de behandelende arts.
Geef het papier terug af op school en de school bezorgt dit aan de verzekering.
De kosten voor geneeskundige verzorging dienen eerst aangeboden te worden aan het ziekenfonds. Het ziekenfonds bezorgt u een attest van tussenkomst. Alle documenten die te maken hebben met het ongeval kunnen (nadat het letsel volledig genezen is), overgemaakt worden aan de school/ofwel de verzekeraar.

Download hier document schadeaangifte

Afwezigheidsattest wegens ziekte

Voor elke afwezigheid door ziekte van 1,2 of 3 dagen (in het lagere) volstaat  een afwezigheidsattest door de ouders ingevuld. (zie bijlage). Een medisch attest mag natuurlijk ook.
De ouders kunnen in de loop van een schooljaar slechts 4 afwezigheidsattesten invullen. Vanaf een 5de afwezigheid, ook van één dag, moet de dokter een attest bezorgen.
Voor elke afwezigheid van meer dan 3 dagen moet een doktersattest ingediend worden.  

Download hier afwezigheidsattest

 

Medicijnen op school

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Download hier document attest toedienen medicatie