Opvoedingsvisie

Verbonden met elkaar creëren we op onze M.M.I.-Basisschool Kortemark een warm school- en klasklimaat door kinderen op de allereerste plaats graag te zien.  Wij zorgen ervoor dat elk kind zich hier geborgen voelt om te kunnen groeien & ontwikkelen.  Elke dag werken we aan een positieve, veilige, gezonde & krachtige leer- en leefomgeving. Door kinderen te begeleiden in dialoog & doorheen gesprek blijven we samen verder zoeken, welke de uitdaging ook is.

We leveren een grote inspanning als school om ieder uniek kind harmonieus te laten ontwikkelen. We hebben ambitieuze & haalbare  leerverwachtingen voor elk kind. Door te differentiëren krijgt iedereen de nodige kansen, in groep of individueel.  Samen met de kinderen reflecteren we zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces, ‘leer’-kracht en hun eigen ontwikkeling als persoon. Leer-stof als leef-stof, en omgekeerd. In nauwe samenwerking met ouders en veel partners investeren we doelgericht in de brede vorming en de brede zorg van alle kinderen, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien.

Onze school is een oefenplaats om hier en nu aan te reiken wat van belang is voor nu en voor later. We hebben kinderen voor ogen die uitgroeien tot veerkrachtige jongeren die zichzelf kennen, waardevolle keuzes maken, en vol zelfvertrouwen in het leven staan. De durf en de wil om tot duurzaam engagement te komen wordt door de leraar uitgedaagd, begeleid en aangemoedigd. We geven geduldig richting aan dit proces.

We stimuleren de groei in expertisedeling in ons team. We werken aan de leer-KRACHT van de leerling en aan de team-KRACHT van het korps. 
Kinderen krijgen ruimte en tijd om te leren-samen-leven en zich samen-verschillend te ontwikkelen. We zijn een gids om hen op een speels/creatieve-betekenisvolle wijze hun eigen mogelijkheden en ‘leer’kracht te laten ontdekken. 
Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor de vorming van ieder kind. We zetten in op welbevinden & betrokkenheid, professionalisering & expertisedeling, open communicatie & overleg.

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. We laten kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We laten ruimte voor vragen en twijfels.  Geloof wordt nooit opgedrongen. We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar de rol van zingeving hierin. We zijn ruimdenkend en werken vanuit onze eigen christelijke inspiratie aan het samenleven van nu én dat van morgen.

zorgvisie

Zorgvisie

In onze school staat elk kind centraal. Hier is onze zorgvisie ook op gebouwd. We willen ervoor zorgen dat ieder kind op zijn eigen tempo kan werken. Wat horen we bij het woord ‘zorgvisie’?

 Op deze manier kan elk kind optimaal groeien. We werken aan de hand van een groeibloem, daarnaast staan er paardenbloemen. De paardenbloemen verwijzen naar kinderen die tijdens het schooljaar aansluiten als anderstaligen of die nood hebben aan thuisonderwijs. Op een bepaalde termijn kunnen deze kinderen terug aansluiten in onze groeibloem. Deze groeibloem stelt het zorgcontinuüm voor, onderverdeeld in vier fases.

De volledige zorgvisie kan u downloaden.