Zelf een rap schrijven!

L3

Tijdens de les muzische schreven de kinderen uit het derde leerjaar zelf een rap! 
Ze gingen in verschillende groepjes enthousiast aan de slag om zelf hun eigen liedjestekst te bedenken.

De kinderen brachten mooie resultaten voor de klas!