‘Wiskunstige’ puzzels en bouwsels

L6

Een doe-activiteit als afsluit van de les wiskunde rond omstructureren en meetkundige objecten, is altijd een leuke motivatie! Prima gedaan, wiskanjers!