Beleven van tempo in de gymzaal

K1A

We bewegen ons, op een eigen manier, op de banken.

Horen we de muziek?

We zoeken een zacht , warm plaatsje middenin en knuffelen we een knuffel op een opzweepend ritme.

En veel herhalen....