• De regelgeving maakt het mogelijk om de lessen voor de leerlingen op de laatste schooldag vóór de zomervakantie één halve dag te schorsen. Dit schooljaar valt 30 juni op een woensdag. In de voormiddag worden de lessen geschorst om opdrachten verbonden aan het einde van het schooljaar te realiseren. De laatste volledige dag les valt dan op dinsdag 29 juni.